Kolonilotter

På föreningens mark finns några odlingslotter som medlemmarna kan få bruka.

För mer information kontakta styrelsen